icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Solbergtunet barnehage

Solbergtunet barnehage

sommerbilde bhg

Om Solbergtunet barnehage

Kontaktinformasjon

Valhallveien 4, 1400 Ski
solbergtunet.barnehage@as.kommune.no  
Telefon: 64 96 28 30
Styrer: Cecilie Kolstad
cecilie.kolstad@as.kommune.no

Virksomhetsinformasjon

Solbergtunet barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune.

Vi er en 8 avdelings barnehage med ca 160 plasser. Vi har to pedagoger og to fagarbeidere/assistenter pr. avdeling.

De kommunale barnehagene i Ås har latt seg inspirere av tenkningen om barn og unge fra det pedagogiske arbeidet som har sin opprinnelse i Reggio Emilia i Nord- Italia. Denne tenkningen er med på å gi oss inspirasjon til hvordan vi utformer det fysiske miljøet i barnehagen, hvilke arbeidsmetoder vi bruker i vårt pedagogiske arbeid og hvilket barne- og læringssyn vi har.

Vår visjon er:
Småforskerne i Ås kan, vil og våger.
”… Et barn har hundre språk, men blir frarøvet nittini.” 
– Loris Malaguzzi

Kart